image image
Köszöntő       Bővebben...
Jövedelemadója 1%-ával is segíthet! Szövetségünk idén is várja személyi jövedelemadója 1%-át!   Bővebben...

Alma materünk igazgatója, Andorka Gábor felhívással fordul az intézmény öregdiákjaihoz.

Felújításokat terveznek a növekvő gyermeklétszám miatt

Az igazgató úr célja egy a minőségi nevelő-oktató munkára épülő szellemi központ létrehozása, igényes, európai szintű környezet kialakításával, melyben testileg-lelkileg egészséges, értelmükben megizmosodott ifjak az itt töltött évek alatt hazánk öntudatos polgáraivá érnek.

A gimnázium kollégiuma teltházzal működik. Tizenöt év alatt az országosan egyre csökkenő gyermeklétszám ellenére a bonyhádi középiskolába járók száma 340-ről 627-re nőtt, a kollégisták száma mára elérte a maximálisan befogadható 300 főt. Ezt a látványos növekedést azonban nem követte hasonló mértékben az infrastruktúra fejlesztése – ezért a szükségszerű bővítés elodázhatatlan.

Egy új természettudományos osztály belépésével a diákság száma várhatóan el fogja érni a 750-et, a vonzó képzési kínálat ki fogja tágítani a beiskolázási körzetet, így a kollégiumi férőhelyek bővítése is elengedhetetlen. Az új osztály belépésével a minőségi oktatás biztosítéka lehet újabb kiváló kollégáknak a tantestületbe való invitálása és integrálása. Ennek az esélyét nagyban növeli, ha megfelelő lakó- és életteret tud az intézmény biztosítani ezeknek a kollégáknak új szolgálati lakások kialakításával. A régi gimnázium épülete is felújításra vár.

Összegezzük, hogy mire van szükség az intézményi célok megvalósításához:

  1. Férőhelyek bővítésére                  450.000.000 Ft
  2. Konyha, ebédlő bővítésére             55.000.000 Ft

A fenti összegeket igyekeznek pályázatokból elnyerni, de számítanak egyéni- és vállalkozói támogatásokra, a gimnázium öregdiákjainak nagylelkű felajánlásaira is.

Keresés

Friss hírek

Bejelentkezés