image image
Köszöntő       Bővebben...
Jövedelemadója 1%-ával is segíthet! Szövetségünk idén is várja személyi jövedelemadója 1%-át!   Bővebben...

Filó Tamás elnök BÖSZ-napi beszéde

Elnöki köszöntő - BÖSZ Nap
2017. május 27, szombat - Bonyhád

 

"Ne fogjon senki könnyelműen
 A húrok pengetésihez!
Nagy munkát vállal az magára,
Ki most kezébe lantot vesz."

Tisztelt Igazgató Úr! Tisztelt Lelkész Urak! Nagyra becsült  Bonyhádi Öregdiákok!

Petőfi Sándor ismert soraival kezdtem köszöntőmet, egyértelművé téve azt, hogy mennyire nem könnyű most,  22 éves fejjel itt állni Önök előtt. Amikor 2015 májusában a BÖSZ Napon, az akkori küldöttgyűlés tagjává választottak, nem sejtettem milyen kihívások várnak rám. Az elmúlt két évben küldött-társaimmal és az elnökséggel karöltve azon dogoztunk, hogy egy a tartalmában és minőségében változó, lehetőségeinkhez mérten jobb, értékesebb szövetséget hozzunk létre.  Az együtt gondolkodás,  a közös tervezés során mindvégig szem előtt tartottuk az Öregdiák Szövetség és a Gimnázium hagyományait.

A megújuló értékteremtés elsőként 2016 szeptemberében vált gyakorlattá.  Ekkor indítottuk el elektronikus hírlevél szolgáltatásunkat. A BÖSZ Hírlevél ötlete sem csupán a mi érdemünk, már a jogelőd, a Bonyhádi Öregdiákok Szövetsége is járatott hírlevelet az 1930-as években.
A BÖSZ Hírlevél elektronikus volta a környezettudatosság és a költséghatékonyság jegyében valósul meg. Havonta közel félezer öregdiákhoz jut el elektronikus levél formájában, ugyanakkor a Szövetség honlapján bárki, regisztráció nélkül hozzáfér az archivált számokhoz is. Bízom benne, hogy a Hírlevél tovább erősíti szövetségünket. Engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjem Kirchné Máté Réka és Aradi András, állandó szerzőtársaim munkáját!

A gimnázium Reformáció napi programja hosszú évek óta sokszínű előadásokat kínál a diákok számára. Tavaly ősszel hagyományteremtő szándékkal, az Öregdiák Szövetség közreműködésével, 2010 után érettségizett öregdiákjaink tartottak előadásokat egyetemi tanulmányaikhoz kapcsolódó témában a gimnazistáknak. Külön öröm volt számomra, hogy az előadók első szóra vállalták a felkérést. Újabb bizonyítéka annak, hogy a fiatalabb generációk számára is fontos az Alma Mater és igenis kötődnek, kötődünk hozzá. Tapasztalataim szerint, ha bárhol találkozik egymással két vagy több öregdiák, néhány perc elteltével minden esetben a gimnáziumi évek emlékeit elevenítik fel, nagyokat nevetnek egykori tanáraik aranyköpésein és a nem is olyan régi történeteken.

2016. december 19-én megemlékezést tartottunk a lélekharangnál, a jogelőd alapításának 80. évfordulóján. Ma is örömmel és büszkén gondolok vissza a méltó főhajtásra, melyet a Bonyhádi Evangélikus Gyülekezet kórusa tett meghitté.

Az újév beköszönte már a mai nap szervezésének feladatait hozta el. Talán nem okozok vele túl nagy csalódást, ha mellőzöm a rendezvényszervezés örömeinek ismertetését, mindazonáltal szeretném megköszönni a vezetőségi tagok áldozatos munkáját.

"Feladatunk nagysága hozza magával, hogy kisebb-nagyobb mulasztások lehetnek és vannak, de gyarló emberi erőnkkel és iskolánk iránti hálás szeretetünk teljességével igyekezünk azon, hogy a ránk bízottakat becsülettel elvégezzük."

80 évvel ezelőtt, 1937 júniusában a BÖSZ első közgyűlésén ezek a szavak hangzottak el a Szövetség alapító elnöke, Koritsánszky Ottó köszöntőjében. Ma sincs ez másképp.

Tisztelt Egybegyűltek!

Alig telt el 3 év azóta, hogy elballagtam és ahogy a dalban szól "fájó szívvel váltam iskolámtól". Azóta is akárhányszor visszatértem a gimnázium falai közé, lépten nyomon emlékek rohantak meg. Szédítő érzés! Elképzelni sem tudom, milyen lehet 50 év elteltével újra visszatérni.

Kedves 1967-es évfolyam!

A mai BÖSZ Nap elvitathatatlanul Önökről szól. Hamarosan a Gimnázium és az Öregdiák Szövetség "örökös diákká" fogadja Önöket, tovább erősítvén az Alma Materhez való kötődést. Megtisztelő számunkra, hogy ilyen szép számmal elfogadták a meghívást.

Mielőtt visszaadnám a szót, engedjék meg, hogy néhány gondolatot intézzek a mai nap díjazottaihoz. Díjban, elismerésben részesülni mindig felemelő érzés. Egyfajta visszajelzés arról, hogy megérte helytállni, megérte dolgozni. Jogos büszkeséggel tölti el az embert. A Bonyhádi Öregdiák Szövetség kiváltságos helyzetben van azáltal, hogy évről évre díjakat adományozhat, olyanoknak akik életművükkel állítottak példát a jövő generációinak.

Kedves Junior-díjasok! Számotokra ez az életműépítés csak most kezdődik igazán. Bízom benne, hogy sikerül megvalósítani céljaitokat és határainkon innen és túl öregbítitek majd a Gimnázium hírnevét.

Végezetül hadd köszönjem meg az újonnan megválasztott küldöttgyűlés belém vetett bizalmát, igyekszem továbbra is lehetőségeimhez mérten szolgálni a Bonyhádi Öregdiák Szövetséget!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Keresés

Friss hírek

Bejelentkezés