Hírlevél - 2019 június

Hírlevél / 3. évfolyam 10. szám / 2019. június

 

Aktuális lapunk tartalmából:

 

  • Bemutatjuk a BÖSZ díjazottait: Dr. Hegedüs Éva, Oláh Annamária, Tamás Menyhért, Dr. Hernesz Péter
  • A könyvtárért, a kultúráért
  • Útravaló - Aradi András esperestől

 

Bemutatjuk a BÖSZ díjazottait

 

Rekordszámú díj talált gazdára a május 18-án rendezett BÖSZ Napon. Mint arról korábbi lapszámunkban már hírt adtunk, idén is három maturandus vehetett át BÖSZ Junior-ösztöndíjat, fejenként egy-egy ötvenezer forintos könyvutalvány formájában. A BÖSZ Junior-díjas Galág Botond Balázs, Kozma Csaba és Varga Lőrinc Mihály méltatását a BÖSZ Hírlevél májusi számában olvashatták.

Jelen lapszámunkat életműdíjasainknak szenteljük. A Bonyhádi Öregdiák Szövetség munkáját huzamosabb ideig támogató Dr. Hegedüs Éva Koritsánszky Ottó-érdemérmet vehetett át, miután Filó Tamás BÖSZ-elnök méltatta munkásságát. Az idei évben két Gyalog István-érdemérem került átadásra, kiemelkedő sporttevékenységéért Oláh Annamária, míg példamutató kulturális tevékenységéért Tamás Menyhért vehették át az elismerést. Előbbit Kirchné Máté Réka, az Atlétikai Club elnöke, BÖSZ-küldött, míg utóbbit Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatóasszonya méltatta. A jelenlegi vezetőség regnálása óta első alkalommal került kiosztásra Gyalog István Junior-ösztöndíj, amely egyszeri százezer forintos ösztöndíjat jelentett Dr. Hernesz Péter számára. A díj átadásával egy időben – az alapszabályzat értelmében – a díjazott mentora, méltatója, jelen esetben Gruber László tanár úr az ösztöndíj 20%-ára jogosult. Gruber tanár úr utóbb az Öregdiák Szövetség javára lemondott erről az ösztöndíjról.

 

Koritsánszky Ottó-érdemérmes: Dr. Hegedüs Éva

A BÖSZ Napon elhangzott méltatása:

„Hegedüs Éva 1941. október 1-jén született, Losoncon. A bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségizett 1959-ben, Palásthi Erzsébet osztályában. A Pécsi Tudományegyetemen szerzett orvosdoktori diplomát 1966-ban. Pályáját a szekszárdi Balassa János Megyei Kórházban kezdte, a tüdőgyógyászati osztály orvosaként. Ezt követően 1970-ben nevezték ki a Bonyhádi Járási Tüdőbeteggondozó Intézet vezető főorvosává, mely tisztséget egészen 1999-es nyugdíjba vonulásáig betöltötte. Munkaköre mellett 1992-től öt évig ellátta a kórház igazgatóhelyettesi, majd további fél éven át megbízott igazgatói feladatait is. Tagja volt a Megyei Orvosetikai Bizottságnak, elnöke a Vöröskereszt bonyhádi alapszervezetének.
A rendszerváltozás után 1994-ig tagja volt Bonyhád város önkormányzati képviselő-testületének, eközben elnöke az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak. Két cikluson át részt vett a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének munkájában is, mellyel párhuzamosan elnöke volt a Megyei Egészségügyi és Szociális Bizottságnak.

Nyugdíjazását követően is aktív maradt, többek között vezette a tamási tüdőbeteg-gondozót, szakrendelést végzett Mohácson, vezető főorvosokat helyettesített a paksi és bonyhádi tüdőbeteg-gondozóban. Így tett a tegnapi nap folyamán is. Nem túlzás kijelenteni, hogy páratlan irodalmi, képzőművészeti tájékozottsággal rendelkezik, ezt bizonyítja, hogy 2002-től öt éven át vezette a Bonyhádi Városi Televízió Parnasszus című műsorát, melyet a Völgységi Könyvfesztiválok alakalmával folytatott.

Újjáalakulásától tagja a Bonyhádi Öregdiák Szövetségnek, az egyesület vezetőségének munkáját 8 éven át, 1999-től 2007-ig segítette áldozatos munkával.

Munkásságának elismeréseként Egészségügyi Miniszteri Dicséretben részesült, valamint Bonyhád Város Önkormányzata 1999-ben Perczel-díjjal tüntette ki.

A BÖSZ Hírlevél tavaly augusztusi számában egy vele készült interjú során elmondta, hogy számára különleges szerepet tölt be a gimnázium, hiszen 75 éve lakik a főépülettel szemben, így minden reggel, amikor kitekint az ablakon, az öreg épület falait látja meg először, illetve mielőtt álomra hajtja a fejét és behúzza a függönyt, a gimnázium az utolsó látványa Bonyhádból. Éva néni, bízom benne, hogy a ma esti függönybehúzáskor újabb kedves emlékekkel gazdagodva tér majd nyugovóra, hiszen a mai napon, azaz 2019. május 18-án, a Bonyhádi Öregdiák Szövetség Vezetőségének döntése alapján Koritsánszky Ottó-érdeméremben részesül.”

 

Gyalog István-érdemérmes: Oláh Annamária

A BÖSZ Napon elhangzott méltatása:

„Oláh Annamária Bonyhádon végezte általános- és középiskolai tanulmányait, 1959-ben érettségizett a Petőfi Sándor Általános Gimnáziumban. A Pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát biológia-földrajz-testnevelés szakon 1963-ban, s még abban az évben elkezdett dolgozni a bonyhádi II. Számú Általános Iskolában, innen ment nyugdíjba is 1995-ben. Mindhárom szakát taníthatta, és osztályfőnöki teendőket is ellátott. Gimnáziumunkban testnevelésből, a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában biológiából, a majosi általános iskolában pedig biológiából és földrajzból volt óraadó.

Tizenegy éves korában alapító tagjai között volt a bonyhádi kosárlabda csapatnak, mellyel a megyebajnokságig meneteltek. 1986-tól tagja a Szekszárdi Atlétikai Club Veterán Sportegyesületének. Dobó ötpróbában versenyzett, nemrég hagyta abba az aktív sportolást. Világbajnoki 8., és Európa-bajnoki 6. helyezéssel is büszkélkedhet.

A Bonycom Kft. égisze alatt működő Colonia Alapítványnak az elnöke volt 2000-2006 között, ez időszakban indították útjára a Virágos Bonyhádért akciót, mely máig sikeres. 2010-ben az Atlétikai Club Bonyhád elnökségi tagjává választottuk, ahol mindig számíthatunk a segítségére. Szívesen vállal versenybírói feladatokat, a fiatalokat pedig szakmai tanácsokkal látja el a legjobb eredmények elérése érdekében.

Elismerései között szerepel Minisztériumi dicséret, a Gyermekekért végzett munkáértemlékérem, Tolna Megye Sportjáért kitüntetés, Sipos Márton-díj, Boros Dezső Díj.

Túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy Marika nénit mindenki ismeri Bonyhádon. Naponta sétál a városban, és bár testileg nagyon friss, mégis lassan halad, hiszen lépten-nyomon megállítják beszélgetni. Hozzáteszem, hogy ezt ő nem bánja, mert nagyon szereti az embereket, és a felnőttekben ma is ráismer egykori tanítványaira, s közösen idézik fel a régi szép emlékeket.

Oláh Annamária példaértékű életművének elismeréseként, a Bonyhádi Öregdiák Szövetség Vezetőségének döntése alapján Gyalog István-érdeméremben részesül.”

 

Gyalog István-érdemérmes: Tamás Menyhért

A BÖSZ Napon elhangzott méltatása:

„Tamás Menyhért bukovinai székely családban született 1940-ben Hadikfalván. Még nem volt egy esztendős, amikor 1941 nyarán mintegy tizennégyezer bukovinai székely tért vissza az anyaországba, az akkor frissen visszafoglalt darázsfészekként is emlegetett Délvidékre, Bácskába. Négy és fél éves volt, amikor onnan menekülni kényszerültek. 1945 májusában érkeztek meg a székely családok Tolna megyébe, ahol a kitelepített sváb családok házait jelölték ki számukra. Tamás Menyhért ekkor már kilencfős családja Kisdorogra került. A falu, Kisdorog meghatározóvá vált egész életére.

Bár az általános iskolában jó tanuló, jó képességű gyerek volt, a gimnáziumi évek küzdelmekkel teltek. Ekkor a sport mellett már erősödött az irodalmi érdeklődése, verseket írt, rendszeresen indult az irodalmi pályázaton. Érettségi után Budapestre költözött, két esztendeig segédmunkásként dolgozott, majd miután 1961 és ’63 között elvégezte a Magyar Újságírók Országos Szövetsége újságírói iskoláját, két évig üzemi lapos újságíróként dolgozott. 1968-ban került a Népszava szerkesztőségébe. Előbb irodalmi rovatot, 1987 és 1990 között a kulturális rovatot vezette. 1990 és 1991 között pedig főszerkesztő-helyettesként tevékenykedett. Így alkalma nyílt személyesen is megismerkedni a nagy írókkal, költőkkel,példaképeivel. Illyés egyszer azt írta neki: „Igyekezz mindig olyan magasan repülni, hogy ne érjen sárba a lábad!”

1974-ben jelent meg első verseskötete, 1981-ben első kisregénye. Ötvenéves volt, amikor otthagyta a Népszavát, hogy elkezdhesse felépíteni az életművét. Ez idáig közel negyven önálló kötete jelent meg, köztük verseket, gyermekverseket, prózai műveket és drámát tartalmazó művek. Tíz hangjáték szerzője, írt forgatókönyvet, több kötet szerkesztője, válogatója, összeállítója. 1974-től több országos szakmai szervezet tagja, vezetőségi tagja. 2011-től a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, 2014-től elnökségi tagja. Több más díj mellett a Babits-emlékplakett és 2011 óta a Balassi Bálint-emlékkard tulajdonosa. Szépirodalmi munkásságát 1984-ben József Attila-díjjal, 2015-ben Magyarország Babérkoszorúja kitüntetéssel, idén márciusban pedig Kossuth-díjjal ismerték el.

Egy idézet tőle: „Sose gondoltam, hogy végül is az otthagyott távolság avat íróvá, Budapestre kellett költöznöm, hogy haza lássak közösségemre, közösségem nyelvvilágára. Szó ízlelésre ma is gyakorta hazajárok, hagyom, hogy ihletőképiségük színültig töltsön. A nyelvújítás előtti magyar nyelv igézetével, a város főrengetegében csak az érlelt pillanatra vártam, hogy szavaimat a maguk tisztaságában szólaltathassam meg.””

 

Gyalog István Junior-díjas: Dr. Hernesz Péter

A BÖSZ Napon elhangzott méltatása:

„Hernesz Péter Komlón született 1987. november 20-án. Általános iskolai tanulmányait Szalatnakon, középiskolai tanulmányait pedig a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban végezte, ahol 2006-ban érettségi vizsgát tett. Már gimnáziumi évei alatt kialakult benne az elköteleződés a földrajz iránt, melyet több földrajzversenyen való eredményes szereplése, valamint kiváló emelt szintű érettségi vizsgája is jelzett.

2006-ban felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának földrajz szakára. Egyetemi évei alatt ismerkedett meg a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéken folyó morfológiai kutatásokkal. Dr. Kiss Tímea egyetemi docens témavezetése mellett a Dráva mederváltozásaival kezdett foglalkozni, e témakörben készített pályamunkájával 2009-ben 2. helyezést ért el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Szintén 2009-ben Földrajz BSc diplomát szerzett, majd felvették a Geográfus mesterképzésre. Ebben az időszakban már a Tisza árterének morfológiai vizsgálataival foglalkozott.

Okleveles Geográfus diplomáját 2011-ben szerezte kiváló minősítéssel, szakdolgozati témájához kapcsolódó pályamunkájával pedig különdíjban részesült az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Még ebben az évben felvételt nyert a Földtudományok Doktori Iskolába. Kutatásai során tovább folytatta az Alsó-Tisza menti ártér geomorfológiai vizsgálatait. Doktorandusz hallgatóként 2013-ban a Nemzeti Kiválóság Program keretében elnyerte az Apáczai Csere János ösztöndíjat. A tanszéken folyó kutatómunkában a legújabb geoinformatikai és kormeghatározási módszereket alkalmazva merőben új, korábban csak logikai úton levezetett felvetésekre sikerült pontosabb válaszokat adni. A kutatási eredmények a Kárpát-medence felszínfejlődésének utolsó, mintegy 25 ezer évéről szolgáltak új információkkal, melyek számos hazai és nemzetközi publikációban jelentek meg. 2013-tól egy nemzetközi projekt keretében aktívan részt vett a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéken létesült Radiokarbon kormeghatározó laboratórium felépítésében és működtetésében. A technológia működtetését, a laborfolyamatok kialakítását és fejlesztését két éven át irányította. Ezt egy Kijevben, az Ukrán Tudományos Akadémia laboratóriumában zajló oktatás előzte meg. Fiatal kutatóként számos külföldi tudományos műhelymunkában vett részt, többek között Olaszországban, Csehországban és Szlovákiában.

2014-ben szerzett abszolutóriumot, majd kutatómunkáját doktorjelölti ösztöndíjasként folytathatta tovább. Hernesz Péter kutatásaiból kilenc tudományos publikáció született, melyek közül kettő elsőszerzős. Eredményeit két nemzetközi és nyolc hazai konferencián mutatta be. Kutatási eredményeit összefoglalva 2015-ben védte meg disszertációját, amellyel summa cum laude minősítésű PhD-fokozatot szerzett.

Kedves Péter! Fogadd az összes jelenlévő és a BÖSZ nevében őszinte gratulációmat!”

 

 

A könyvtárért, a kultúráért

 

„A könyvtárért, a kultúráért”-díjat vehette át Kirchné Máté Réka öregdiákunk, BÖSZ-küldött a Solymár Imre Városi Könyvtár vezetőjétől a XIX. Völgységi Könyvfesztiválon. Ezúton gratulálunk Rékának, kívánunk ihletettséget kiváló ötleteihez és kitartást értékteremtő, közösségépítő munkájához!

 

 

 

 

Útravaló

Szentség, dicsőség… Szentháromság

Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet! Ézs 6,3

Szentháromság ünnepe minden keresztény ember számára a felfoghatatlan titok ünnepe. Hogyan lehet Istent megérteni, megtapasztalni Atyaként, Fiúként és Lélekként? Hogyan lehet a három mégis egy? Erre a kérdésre nem igazán tudunk objektív választ adni, itt kezdődik a hit területe, mely a végtelen bizalom és szeretet szavakba és gondolatokba önthetetlen színeit, érzéseit tárja elénk. Talán itt van az a pont, ahol már nem bölcs gondolatokkal, nem szépen, logikusan felépített érvelésekkel tudunk magyarázkodni, hanem ahol meghajol a térd, és felcsendül a kerúbokkal (angyalokkal) együtt az ősi ének: Sanctus – azaz: Szent, szent, szent a Seregek Ura! Először Ézsaiás próféta hallotta ezt az éteri éneket, hogy aztán többekkel együtt Jézus Krisztus követői, az anyaszentegyház egésze folytassa, belefoglalva mindazt, amit elmondhatunk e mély titokról. Ez lett a liturgia része, mely ma is hirdeti a Szentháromság egy igaz Isten dicsőségét az egész világon. Ez a szentség töltse be szíveinket, amikor magunk is megszólaltatjuk az ősi éneket.

Aradi András esperes

 

 

Kiadó:BÖSZ,Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szerkesztő:Kirchné Máté Réka – tel.: 06-30/986-1967, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Érettségi találkozó szervezése esetén segít:Tormássi Éva – tel.: 06-20/824-6979, email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

BÖSZ-tagdíj, ill. pártolói tagdíj befizethető a 11746036-20007872 számlaszámra. Az összeg degységesen minimum 2.000 Ft. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a befizetett évet, a befizető (leánykori) nevét, ill. az öregdiákok az érettségi évét is írják be.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keresés

Friss hírek